Landsdækkende samarbejde af søvnklinikker

Garanti

No Cure No Pay.

Hos Søvnlab.dk tror vi så meget på vores kunnen og vores produkter, at vi tilbyder pengene retur, hvis din tandskinne ikke har nogen virkning.

Vi deler vores patienter ind i 3 grupper.

  • Gruppe 1 er dem, der henvender sig til os på grund af snorken men uden en søvndiagnose.
  • Gruppe 2 er dem, der henvises fra en søvnklinik med et AHI <30.
  • Gruppe 3 er dem, der henvises fra en søvnklinik med et AHI >30

Hvad kræves i de 3 grupper for at blive inkluderet i No Cure No Pay?

Gruppe 1

Er hvis du er snorker og er blevet scannet til en Snorkeskinne behandling på en af Søvnlab.dk´s klinikker.

Du skal så downloade appen SnoreLab (den udvidet version koster kr. 59,- og kan downloades på både IOS og Android)

Herefter skal du oprette e-mail forbindelse mellem appen og Søvnlab.dk.

Tag kontakt til Soevnlab.dk, her kan I aftale opsættelse af en gratis bruger, som du får udleveret af klinikken.

Når dette er gjort, skal du sove med appen, indtil du får din Snorkeskinne udleveret.

Herefter skal du sove med din Snorkeskinne i nogle dage og registrere din snorken, så både du og søvnlab.dk kan se effekten af skinnen. Hvis der ingen eller kun ringe effekt er af snorkeskinnen, laver Søvnlab.dk en justering af snorkeskinnen, hvorefter der laves en ny registrering.

Hvis der stadig ingen effekt er, er du berettiget til at få dine penge tilbage.

Gruppe 2

Er hvis du er henvist fra en søvnklinik eller en øre-, næse- og halslæge og har Obstruktiv
Søvnapnø med et AHI<30 og får behandling på en af Søvnlab.dk´s klinikker. Når du har fået din apnøskinne, og vi har justeret din skinne en eller flere gange, vil du blive indkaldt til en ny CRM/PG af din søvnklinik for at se, om din skinne har effekt på din sygdom. Kriteriet for om du kan få dine penge tilbage er, om skinnen har reduceret dit AHI med >50% eller til under 10.

Hvis ikke et af disse parametre er opfyldt, laver Søvnlab.dk en ny justering af din apnøskinne, hvorefter du får lavet endnu en CRM/PG. Hvis et af ovennævnte parametre stadig ikke er opfyldt, er du berettiget til at få dine penge tilbage.

Gruppe 3

Er hvis du er henvist fra en søvnklinik eller en øre-, næse- og halslæge og har Obstruktiv
Søvnapnø med et AHI> 30. Hvis du vælger behandling med en Apnøskinne på en af Søvnlab.dk´s klinikker som førstevalg, har du mulighed for at få dine penge tilbage, hvis Apnøskinnen ikke kan reducere dit AHI med min. 50% efter samme principper som i gruppe 2.

Du kan ikke få dine penge tilbage, hvis du er CPAP non-compliant.

Bemærk: Du kan kun få dine penge tilbage, når du har afleveret din tandskinne til Søvnlab.dk

×

Menu

Ring op

Kontakt
Kom i kontakt kontakt os for mere information