Landsdækkende samarbejde af søvnklinikker

Hvad er obstruktiv søvnapnø?

Obstruktiv søvnapnø er en lidelse, som medfører pauser eller fald i vejrtrækningen, når man sover. Lidelsen skyldes, at luftvejene kollapser under søvn, og at der derfor ikke kan komme tilstrækkeligt med luft til lungerne – eller at der ikke kommer nogen luft til overhovedet. På fagsprog kalder vi faldet i vejrtrækningen for hypopnøer, mens vi bruger betegnelsen apnø for de anfald, hvor vejrtrækningen stopper fuldstændigt.

Er obstruktiv søvnapnø farligt?

Selve anfaldene er ikke farlige, da det fald i iltkoncentrationen, som et anfald medfører, udløser en alarmtilstand i hjernen, der vækker den sovende samt alle muskler i kroppen. En person med obstruktiv søvnapnø vil derfor vågne brat, når hjernen bliver opmærksom på den lave iltkoncentration. Herefter vil vejrtrækningen blive normal igen, og den sovende vil som regel falde i søvn igen uden at kunne huske anfaldet.

Selv om der ikke er nogen reel kvælningsfare ved lidelsen, har obstruktiv søvnapnø ikke desto mindre stor indflydelse på den ramtes dagligdag og helbred. Til dels går de mange, natlige opvågninger voldsomt ud over søvnkvaliteten, og man vil derfor ofte opleve gener om dagen som hovedpine, træthed, irritation og tristhed.

På længere sigt har den forringede søvnkvalitet også stor indflydelse på helbredet, og obstruktiv søvnapnø kan ligeledes føre til alvorlige sygdomme som diabetes, blodpropper i hjernen og hjertekarsygdomme, da vores helbred i høj grad er afhængigt af god nattesøvn.

Hvordan behandler man obstruktiv søvnapnø?

Ved mistanke om obstruktiv søvnapnø foretager vi en CRM, som er en forkortelse for cardio-respiratorisk monitorering. I forbindelse med undersøgelsen vil man få et apparat med hjem, som skal bestemme det såkaldte apnø-hypopnø-indeks (AHI). Indekset findes ved at dividere antallet af apnøer og hypopnøer med antallet af timers søvn. Hvis AHI ligger over 5, er der tale om søvnapnø.

Behandlingen vil som regel bestå i fremstilling af en tandskinne, som justerer underkæben med henblik på at opnå bedre luftveje. Hvis du vil høre om mulighederne i en behandling med tandskinne, kan du henvende dig hos en af vores klinikker og høre nærmere.

×

Menu

Ring op

Kontakt
Kom i kontakt kontakt os for mere information