Landsdækkende samarbejde af søvnklinikker

Vores produkter

 

En tandskinne betegnes på fagsprog som en MRD skinne. Det betyder Mandibular Repositioning Device. Tandskinnen sørger for, at din underkæbe har en mere gunstig position mens du sover, således at dine luftveje ikke kollapser under søvn.
Principielt kan man tale om snorkeskinner og apnøskinner. Skinnerne er for så vidt identiske, men der er stor forskel på den måde man bestemmer underkæbens position på, samt hele den kliniske procedure.

Snorkeskinne

En snorkeskinne fremstilles ved en scanning af over- og underkæben. Herefter bestemmer man udfra en mindre klinisk undersøgelse, hvor langt underkæben skal flyttes frem under søvn for at undgå snorken. Der er altså tale om en relativ simpel procedure.

Apnøskinne

En apnøskinne kræver først og fremmest en OSA diagnose med angivelse af AHI. Hvis du har et AHI på mellem 5 og 30 vil en apnøskinne være førstevalget. Det er vigtigt at apnøskinnen fremstilles af en tandlæge med en specialuddannelse i søvnmedicin.

Læs mere

Proceduren er at der først laves en klinisk undersøgelse af din mundhule og svælg. Herefter laves udmåling af din underkæbes bevægelighed, og en undersøgelse af din tandstatus for at bestemme designet at din skinne. Når dette er på plads skal der tages en Panorama røntgenoptagelse, for at sikre at alle dine tænder er egnede til at bære en apnøskinne hver nat i mange år, samt vurdere om der er problemer med dine kæbeled. Når alt dette er på plads skal vi bestemme din underkæbes placering i forhold til din overkæbe. Denne position skal bestemmes både i det vertikale- og det horisontale plan, for at sikre de mest optimale luftveje. Denne position findes vha. akustisk pharyngometri. Det er en målemetode der sender lydbølger ind i din mundhule og dit svælg. Herefter vil man på en graf kunne se i hvilken position din underkæbe skal være i for at opnå de bedste luftveje. Nu scannes denne position, og skinnen CAD CAM fremstilles.

Efter ca. 2 uger får du din skinne. Når denne er tilpasset laves en ny akustisk pharyngometri for at sikre at der er de bedste luftveje. Du vil også få et træningsprogram for dine kæbemuskler for at begrænse evt. muskelømhed, dette er vigtigt da skinnen bør bruges hele natten.

Efter en uge vil du blive ringet op for at afklare evt. problemer samt at vurdere om der er behov for et besøg på klinikken. 4 uger efter at du har fået skinnen skal du til kontrol på klinikken. Der vil her blive lavet endnu en akustisk pharyngometri for at vurdere om skinnen skal titreres (justeres). Efter yderligere 4 uger skal der laves en ny CRM/PG for at måle dit AHI når du sover med skinnen. Hvis dette er under 10 foretages ikke yderligere. Er det over 10 bør der foretages en ny titrering af skinnen mhp. at få AHI under 10. Hvis der ikke opnås et tilfredsstillende AHI, bør det overvejes at kombinere tandskinnen med en positionstræner – alternativt CPAP.

 

Narval CC fordele

Tynd, let, diskret og fri for metal

Tynd, let, diskret og fri for metal

Du kan tale, drikke og åbne din mund naturligt når du bærer den

Du kan tale, drikke og åbne din mund naturligt når du bærer den

80% af patienterne bruger deres Narval CC hver nat

80% af patienterne bruger deres Narval CC hver nat

Patienterne bruger i gennemsnit deres Narval CC 6,7 timer

Patienterne bruger deres Narval CC i gennemsnit 6,7 timer

Læs mere

 


 

Somnodent fordele

Klinisk testet og patenteret

Klinisk testet og patenteret

Mulighed for at åbne og lukke munden normalt

Mulighed for at åbne og lukke munden normalt

Høj komfort for patienten

Høj komfort for patienten

Mulighed for at tale og drikkke

Mulighed for at tale og drikkke

Læs mere


 

Snorkeskinne

Snorker du? Mere end en tredjedel af den danske befolkning lider af snorken, som opstår, når muskulaturen i de øvre luftveje afslappes under søvn. Dette gør luftkanalen trangere, hvorfor luften skaber vibrationer i sin vej fra munden og ned gennem luftvejen.
Disse vibrationer varierer i styrke: Nogle forårsager blot tung vejrtrækning, mens andre leder til øredøvende snorken til stor gene for både den snorkende og andre i nærheden.

Læs mere

×

Menu

Ring op

Kontakt
Kom i kontakt kontakt os for mere information